جایگاه های سوخت CNG

CNGشناط

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

خارج از طرح درجه بندی

استان

زنجان

شهر

ابهر

آدرس

ابهر -ابتدای جاده قیدار


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید