جایگاه های سوخت CNG , بنزین

زرین آباد

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

یک

استان

زنجان

شهر

زنجان

آدرس

زنجان -ورودی شهربیجار


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید