جایگاه های سوخت CNG

جایگاه CNG دیزیچه شهرداری

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

خارج از طرح درجه بندی

استان

اصفهان

شهر

مبارکه

آدرس

شهر دیزیچه انتهای بلوارامام خمینی


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید