جایگاه های سوخت CNG , بنزین ,نفت گاز

جایگاه میدانک

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

ممتاز

استان

قم

شهر

قم

آدرس

ابتدای جاده دستجرد بخش خلجستان


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید