جایگاه های سوخت CNG , بنزین ,نفت گاز

جایگاه مقدس زاده

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

ممتاز

استان

قم

شهر

قم

آدرس

انتهای بلوار امین بلوارغدیر- روبروی صفا شهر


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید