جایگاه های سوخت CNG , بنزین ,نفت گاز

جایگاه فرجی پور

مکان تقریبی روی نقشه


درجه بندی

خارج از طرح درجه بندی

استان

سمنان

شهر

گرمسار

آدرس

گرمسار حاجی آباد


نظرات
لطفا ایمیل را وارد نماییدفرمت ایمیل اشتباه است


لطفا نام را وارد نمایید


لطفا نظر خود را وارد نمایید