طبیعی
منطقه نمونه گردشگری گدوک
مازندران - سوادکوه

آدرس: سوادکوه، منطقه گدوک سوادکوه، با فاصله 50 کیلومتر از مرکز شهر
....
 
5475